OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00035673/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-09-2022r. o godz.10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego nr 15, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW JG1B/00035673/2, położonego w miejscowości Świętoszów przy ul. Husarskiej nr 8c, gmina Osiecznica, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie, wraz z udziałem w wysokości 14/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 216/1 o powierzchni 0,6311 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00019405/5. Wyceniony lokal mieszkalny nr 15 zlokalizowany jest na V kondygnacyji (IV piętro-ostatnie) pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego wzniesionego w latach 80-tych XX wieku w technologii żelbetonowej. Zgodnie z księgą wieczystą mieszkanie składa się z dwóch pokoi (w tym jeden z balkonem), kuchni, łazienki, wc i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 47,04 m2. W rzeczywistości na dzień oględzin w lokalu znajdują się dwa pokoje, kuchnia i korytarz, brak jest wydzielonego pomieszczenia łazienki i wc. Lokal o wysokim stopniu zużycia technicznego, aktualnie nie nadaje się do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem i wymaga kompleksowego remontu kapitalnego.Nieruchomość stanowi własność dłużnika Sylwestra Chlistowskiego.

Suma oszacowania wynosi 49.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36.750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika , operat szacunkowy biegłego sądowego..Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00035672/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-09-2022r. o godz. 10:15 w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Sądowa 1w sali nr 19 odbędzie się

pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego nr 14, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW JG1B/00035672/5, położonego w miejscowości Świętoszów przy ul.Husarskiej nr 8C, gmina Osiecznica, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie, wraz z udziałem w wysokości 14/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 216/1 o powierzchni 0,6311 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00019405/5.

Wyceniony lokal mieszkalny nr 14 zlokalizowany jest na V kondygnacji (IV piętro-ostatnie) pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego wzniesionego w latach 80-tych XX wieku w technologii żelbetonowej. Zgodnie z księgą wieczystą mieszkanie składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 47,53 m2. Kuchnia i jeden pokój posiadają balkony. W rzeczywistości na dzień oględzin w lokalu znajdują się dwa pokoje, kuchnia i korytarz, brak jest wydzielonego pomieszczenia łazienki i wc. Lokal o wysokim stopniu zużycia technicznego, aktualnie nie nadaje się do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem i wymaga kompleksowego remontu kapitalnego. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Sylwestra Chlistowskiego.

Suma oszacowania wynosi 49 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00032959/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-09-2022r. o godz.09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego nr 31, stanowiącego odrębną nieruchomość, objętego księgą wieczystą KW JG1B/00032959/0 do którego przynależy udział w wysokości 184/10000 części w nieruchomości wspólnej, któą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 408/11 o powierzchni 0,6159 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00032787/3. Lokal mieszkalny nr 31 w budynku nr 129/3 położony jest na I kondygnacji tj. na parterze pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego , wzniesionego w latach 80-tych XX wieku, w technologii żelbetonowej wielkiej płyty. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje 3 pokoje, kuchnię łazienkę z wc, przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 62,00 m2 . Mieszkanie środkowe, dwustronne, rozkładowe. Wyposażone jest w instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie elektryczne. Nieruchomość stanowi własność dlużnika Krystyny Lach.

Suma oszacowania wynosi 146.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109.500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego..Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00033845/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-09-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w Szczytnicy nr 106 kl.A, stanowiącego odrębną nieruchomość, objętego księgą wieczystą KW JG1B/00033845/5 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w wysokości 125/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 5/16 o powierzchni 0,3729 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00033738/2.

Lokal mieszkalny nr 11 położony jest na IV kondygnacji tj. na III piętrze pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego, wzniesionego w latach 70-tych XX wieku, w technologii żelbetonowej wielkiej płyty. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje jeden pokój, kuchnię, łazienkę z wc i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 30,60 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,80 m2. Łącznie powierzchnia nieruchomości wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 35,40 m2. Mieszkanie środkowe, o układzie jednostronnym, w pełni rozkładowym. Wyposażone jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Witolda Gruk

Suma oszacowania wynosi 78.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58.500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika, operat szacunkowy biegłego sądowego,Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00048095/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2022r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Ołobok, działka ewidencyjna nr 746, obręb 0004 gmina Osiecznica, powiat bolesławiecki o powierzchni 2,04 ha. Nieruchomość składa się z łąk trwałych o powierzchni 1,11ha oraz pastwisk trwałych o powierzchni 0,93 ha. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osiecznica wyceniana nierchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 8.RP.94- tereny użytków rolnych. Na nieruchomości znajduje się plantacja malin oraz truskawek. Przez obszar działki nie przebiegają sieci uzbrojenia terenu. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00048095/0. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Krzysztofa Zawadzkiego.

Suma oszacowania wynosi 198.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 132.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19.800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00031720/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13.09.2022r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu ul. Sądowa 1 w sali nr 19 odbędzie się

pierwsza licytacja

Lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego , dawnego pałacu wzniesionego w 1757 r., w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia . Budynek wpisany jest do dolnośląskiego rejestru zabytków pod numerem A/3108.762/L. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje 3 pokoje , kuchnię, łazienkę z wc, spiżarkę, przedpokój i pomieszczenia gospodarcze, o łącznej powierzchni użytkowej 72,20 m2. Mieszkanie o układzie dwustronnym, nierozkładowym. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, zasilaną z pieca na opał stały. Do lokalu przynależy udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 9/100 części, którą stanowi praw współwłasności działki gruntu nr 223/7 o powierzchni 0,5525 ha oraz części budynku i urządzenia , które nie służą do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą kw JG1B/00031716/8. Nieruchomość położona jest w miejscowości Iwiny 35A, stanowi własność dłużników Sylwestra i Anety Pełech na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00031720/9

Suma oszacowania wynosi 123.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92.250,0,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego..Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00008627/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23.08.2022r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu, ul. Sądowa 1 w sali nr 24 odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym położonym w miejscowości Żeliszów 28, należącym do dłużnika Jarosława Piekarz i Sylwi Cefal w udziale po 1/2, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00008627/7. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Układ funkcjonalny obejmuje 8 pokoi, kuchnia, łazienka z wc, komunikacja, o łącznej powierzchni użytkowej 161,50 m2. Do części mieszkalnej przylega część gospodarcza, dawniej stodoła o powierzchni 35 m2. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały. Na działce nr 278/5 o powierzchni działki i użytków 0,2300 ha zlokalizowany jest także budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 220 m2. Zgodnie z Uchwałą nr XI/93/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 24.02.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem plau 4MNU przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa.

Suma oszacowania wynosi 182 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 121 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego, w.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00028746/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-08-2022r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym położonym w miejscowości Lubków nr 17 gmina Warta Bolesławiecka, nr dz.134/1, 134/2, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00028746/3. W skład nieruchomości wchodzą dwie działki ewidencyjne nr 134/1 o powierzchni 2 068 m2 i nr 134/2 o powierzchni 3 207 m2. Działki położone są obok siebie. Na działce nr 134/2 zlokalizowany jest budynek mieszkalny , jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ze strychem nieużytkowym.W skład powierzchni użytkowej wchodzą 4 pokoje, 2 kuchnie, 2 łazienki, komunikacja o łącznej powierzchni użytkowej 123,90 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną , wodociągową, kanalizacyjną , na parterze ogrzewanie piecowe, na piętrze poddasza rozprowadzona jest instalacja c.o. Obok budynku mieszkalnego posadowiony jest budynek gospodarczo-garażowy, o łącznej powierzchni ok 50m2. Działka nr 134/1 jest niezabudowana.

Nieruchomość stanowi własność dłużniczki Joanny Chmielnickiej.

Suma oszacowania wynosi 269 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 201 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

Strona 1 z 2