Licytacje Komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak informuje, że licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię w gotówce można złożyć w kancelarii komorniczej w Bolesławcu przy Ul. Daszyńskiego 13/1 w dni urzędowania lub uiścić na konto komornika: PKO BP S.A. Odział I we Wrocławiu 12 1020 5226 0000 6502 0473 8649 dzień przed licytacją. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie dalej

LICYTACJE

Licytacje nieruchomości

ruchomości

Licytacja Ruchomości

Licytacja ruchomości

Inne prawa majątkowe

Licytacje innych praw majątkowych