wtorek, 07 czerwiec 2022 10:44

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00028630/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-07-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w miejscowości Osła nr 29, gmina Gromadka, powiat bolesławiecki, województwo dolośląskie. Na działce nr 48/4 zlokalizowany jest budynek mieszkalno-gospodarczy, wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ze strychem nieużytkowym, wzniesiony w XIX wieku, w technologii muru pruskiego - ściany szkieletowej z wypełnieniem ceglanym oraz murowanej z kamienia. Układ funkcjonalny budynku obejmuje 5 pokoi, 2 kuchnie, łazienkę z wc, dodatkowe wc i komunikację, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 171,70 m2. Na parterze znajdują się także 4 pomieszczenia poddaszowe o łącznej powierzchni 65m2, nad całym piętrem strych nieużytkowy, a do części mieszkalnej budynku przylega część gospodarcza, murowana z kamienia, o powierzchni zabudowy 92,20 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, brak ogrzewania, jeden pokój na parterze ogrzewany jest z pieca żeliwnego typu koza. Na działce nr 48/4 zlokalizowany jest także budynek gospodarczy murowany z cegły i kamienia, jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 95 m2. Działka nr 48/1 jest niezabudowana, porośnięta trawą i pojedyńczymi drzewkami owocowymi. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi kw JG1B/00028630/7 . Nieruchomośc stanowi własnośc dłużnika Zofii Koziarskiej.

Suma oszacowania wynosi 211.00,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 158.250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

Czytany 18 razy