Super User

Super User

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI

UŁAMKOWEGO UDZIAŁU 2/6 NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00003562/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-07-2023r. o godz.09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8, odbędzie się

druga licytacja

2/6 niewydzielonej części nieruchomości położonej w Bolesławcu przy ul. Emilii Plater 10 należącej w udziale 2/6 do dłużnika Lucjana Grzyb, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00003562/8.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dwukondygnacyjnym w układzie wolnostojącym o powierzchni użytkowej 157,70 m2 położonym w granicach działki nr 25 obręb 0012 miasta Bolesławiec. Piwnica budynku zagospodarowana i użytkowa jako częśc mieszkalna. Przy budynku znajduje się wiata garażowa oraz zadaszony taras. Budunek wyposażony jest w media. Łączna powierzchnia działki wynosi 590 m2.

Suma oszacowania wynosi 178 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 119 200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 880,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

nr KW JG1B/00021170/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2023r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8, odbędzie się

pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego: 59-726 Osiecznica, Husarska 4J 13, Świętoszów, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00021170/5. Lokal mieszkalny nr 13 zlokalizowany w skrajnej klatce nr 4J. Nieruchomość lokalowa położona jest na V kondygnacji, jest to mieszkanie środkowe w pełni rozkładowe.W skład lokalu mieszkalnego wchodzą dwa pokoje w tym jeden z balkonem, kuchnia łazienka z wc i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 47,51 m2. Lokal posiada udział w nieruchomości wspólnej wynoszącej 67/10000 części w nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 217/1 o pow. 0,0937 ha. Lokal mieszkalny stanowi własność Adriana Rybińskiego.

Suma oszacowania wynosi 67 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKU WARSZTATOWO-MAGAZYNOWEGO

nr KW JG1B/00014952/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2023r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku warsztatowo-magazynowego, położonego w Nowogrodźcu ul. Słowackiego 1, gmina Nowogrodziec, powiat bolesławiecki, województwo dolośląskie a której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00014952/9. Na działce nr 611/2 zlokalizowany jest budynek użytkowy wzniesiony w I połowie XX wieku, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o podłużnym układzie konstrukcyjnym, murowany z pustaków i bloczków betonowych. Układ funkcjonalny budynku obejmuje dwa pomieszczenia biurowe wraz z toaletą, kuchnią i komunikacją, o łącznej powierzchni użytkowej 75,50 m2 oraz dwie hale warsztatowo- magazynowe po 160 m2 każda, łącznie powierzchnia użytkowa budynku wynosi 395,50 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, a w części biurowej także wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku warsztatowo magazynowego stanowi własność Grzegorza Darul.

Suma oszacowania wynosi 805 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 603 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00016282/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-06-2023r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8, odbędzie się

druga licytacja

Prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności zabudowań przemysłowych położonych: 59-730 Nowogrodziec ul. Fabryczna 3, gmina Nowogrodziec, działki ewidencyjne nr 337/6, 335, obręb 0001. Na działce nr 337/6 zlokalizowane są zabudowania przemysłowe dawnej klinkierni Ołdrzychów, wzniesione w latach 60-tych XIX, w technologi murowanej z cegły. Na działce zlokalizowanych jest 35 obiektów budowlanych. Zgodnie z księgą wieczystą łączna powierzchnia użytkowa zabudowań wynosi

8245 m2. 14 obiektów wpisanych jest do dolnośląskiego rejestru zabytków pod nr A/5245/1-14. Zabudowania w stanie technicznym złym, znaczne zniszczone i zdewastowane, bez dachów, stolarki, instalacji, stropów. Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/190/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31.10.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodziec wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami planu:

-działka nr 337/6 symbol 01P,U - teren obiektów budowlanych dawnej klinkierni położony w obrębie działek nr 337/6 i 340, dla których ustala się: 1 przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowany produkcyjno-składowej lub usługowej, w tym usługi hotelowe, wystawiennicze : 2 przeznaczenie uzupełniające terenu: usługi i administracja, obiekty gospodarcze, garaże, i parkingi, zieleń urządzona i izolacyjna, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

- działka nr 335: symbol 06 KDL 1/2-teren projektowanej lokalnej drogi gminnej.

Nieruchomość wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków pod nr 205/519 obiekt - zespół architektoniczny klinkierni-piecownia stan bardzo zły, brak bieżącego remontu i pielęgnacji groźba katastrofy budowanej. Nieruchomość stanowi własność spółki Nowogrodziec 4 sp zo.o., dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00016282/5.

Suma oszacowania wynosi 2.575.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.716.666,66 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 257.500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00032005/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2023r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8, odbędzie się

druga licytacja

Lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Nowa Kuźnia 1A/5 o powierzchni 67 m2 gmina Gromadka. Do lokalu przynależy prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 61/1000 w nieruchomości wspólnej oraz w prawie do działki pod budynkiem . Nieruchomość składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju. Lokal mieszkalny położony jest na drugim piętrze w budynku trzykondygnacyjnym. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi kw o nr JG1B/00032005/8. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Dariusza Wojtarowicza.

Suma oszacowania wynosi 56 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 866,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 680,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

środa, 10 maj 2023 07:49

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-06-2023r. o godz. 10:00 w kancelarii przy ul. Daszyńskiego 13/1, 59-700 Bolesławiec odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

MERCEDES-BENZ A 140

.nr rej. DBL42W2, VIN WDB1680311J391776, rok produkcji 2000, data nast. bad. 2021-09-22 00:00:00

1 [szt.]

4 000,00

2 000,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00024145/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-07-2023r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności pawilonu handlowego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Gierałtowie nr 46 gmina Nowogrodziec, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00024145/2. Na działce nr 482/3 o powierzchni 0,05 ha zlokalizowany jest pawilon handlowy wzniesiony w latach 70-tych XX wieku, w technologii tradycyjnej murowany z pustaków i cegły, remontowany i modernizowany na przestrzeni lat. Obiekt jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, kryty płaskim stropodachem. Układ funkcjonalny pawilonu obejmuje sale sprzedaży, zaplecze kuchenne, toaletę, magazyn, komunikacje i kotłownie, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 105,70 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną , centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec nr XXI/228/96 z dnia 18 września 1996 rw sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gierałtów wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem plau 08MU-teren projektowej zabudowy jednorodzinnej oraz usługowej. Dział III księgi wieczystej zawiera wpis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego. Nieruchomość stanowi własność Zdzisława Zborowskiego.

Suma oszacowania wynosi 143.000,00 zł x 23% należny podatek VAT 32.890,00 zł, wartość brutto wynosi 175.890,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania plus należny podatek VAT i wynosi 117 260,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.589,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak