OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00032005/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-12-2022r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8, odbędzie się

pierwsza licytacja

Lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Nowa Kuźnia 1A/5 o powierzchni 67 m2 gmina Gromadka. Do lokalu przynależy prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 61/1000 w nieruchomości wspólnej oraz w prawie do działki pod budynkiem . Nieruchomość składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju. Lokal mieszkalny położony jest na drugim piętrze w budynku trzykondygnacyjnym. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi kw o nr JG1B/00032005/8. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Dariusza Wojtarowicza.

Suma oszacowania wynosi 56.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42.600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.680,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00022870/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-12-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8, odbędzie się

druga licytacja

Nieruchomości zabudowananej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 238,40 m2, położonym w Bolesławcu, przy ul. Ceramicznej 59, w granicach działki nr 21/17, obręb 0003 miasta Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiag Wiewczystych, prowadzi księge wieczystą o nr kw JG1B/00022870/9. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestennego z dnia 27.03.2001 r. działka, na której zlokalizowany jest budynek, oznaczony jest symbolem MN-zabudowa jednorodzinna. Teren działki zabudowany jest trzykondygnacyjny domem mieszkalnym wraz z garażem. Działka ogrodzona jest ogrodzeniem drewnianym na podmurówce betonowej oraz siatką metalową na słupkach. Łączna powierzchnia działki wynosi 1743 m2., terenie płaskim, przestrzeń jest zagospodarowana, bydynek w chwili oględzin nieruchomość niezamieszkały. Na działce znajdują się liczne nasadzenia ozdobne, drzewka owocowe, trawnik, tuje, podjazd do garażu betonowy, zniszczony. Dojazd bezpośredni, drogą asfaltową publiczną. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Mirosława Czajkowskiego. Postanowieniem z dnia 18.11.2020 r sygn.a akt I co 274/20 dla osoby nie znanej z miejsca został ustanowiony kurator Tomasz Klukowski

Suma oszacowania wynosi 878. 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 585.566,66 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 87.835,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji iuzyskaływtym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00032156/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-12-2022r. o godz.09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8, odbędzie się

pierwsza licytacja

Lokal mieszkalnego położonego w miejscowości Iwiny Osiedle II nr 8/3 .Mieszkanie o powierzchni użytkowej 48,60m2 , składające się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, o układzie trójstronnym, w pełni rozkładowe. Do lokalu mieszkalnego dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi kw o nr JG1B/00032156/1 przynależy udział w wysokości 18/100 części w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 304/126 o powierzchni 0,0250 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr kw JG1B/00032154/7.

Do lokalu mieszkalnego na działce 304/201 przynależy piwnica o powierzchni 11,80 m2 oraz komórka o powierzchni 8,70 m2. mieszcząca się w budynku gospodarczym obok budynku mieszkalnego. Łączna powierzchnia użytkowa wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi zgodnie z księgą wieczystą 69,10 m2. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną , wodną, kanalizacyjną , gazową, ogrzewanie w pokojach za pomocą pieców kaflowych. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Beaty Domińczuk

Suma oszacowania wynosi 98.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73.500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

12 1020 5226 0000 6502 0473 8649

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak